ஜுன்-2017ம் ஆண்டின் CA-CPT தேர்வில் சாதனை

ஜூன்-2017 CA-CPT தேர்வில் சாதனை படைத்த மாணவர்களுக்கு கல்லூரி சார்பில் பாரட்டு விழா நடைபெற்றது

Make an Enquiry

ADMISSIONS OPEN FOR 2020-21

REQUIREMENTS

Working Time : 09.00 am – 05.00 pm (MONDAY – SATURDAY, SUNDAY also working )
Note: Bring Original Certificates along with 3 Sets of Xerox Copies